ขนมอบ  เป็นที่นิยมรับประทานในปัจจุบัน เช่น ขนมเค้ก คุกกี้ พาย ขนมปัง

การผลิตและ การจัดจำหน่ายเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ ที่มีแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5/7