ฟิสิกส์4 ว33204 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วิชาฟิสิกส์ ว40206 (พื้นฐานวิศวะ) อ.เกรียงวทย์ ศรีนรดิษฐ์เลิศ

ฟิสิกส์ 3 เรื่องของไหล  ประกอบด้วยคุณสมบัติของของไหลเช่น ความหนาแน่น ความดัน แรงดัน ความตึงผิว ความหนืด กฏพาสคัล สมการความต่อเนื่องและสมการแบร์นูลลี