ข่าวและประกาศ

 
 
หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ
ประกาศปรับปรุงระบบ
by หัวหน้า ศูนย์วิทยบริการ - ศุกร์, 1 มิถุนายน 2012, 7:31 PM
 

ด้วยวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา เกิดไฟฟ้ากระชากอย่างรุนแรง
เป็นเหตให้ E-learning Sever ล่ม

บัดนีี้ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ศุนย์วิทยบริการ ศุนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร